top of page

Asıl öğretmenin hayat, öğrenciliğinse sonsuz olduğu benzersiz bir yaşam okulu...

Son Okul, insanın kendini tanımasına, yaşam amacının peşine düşmesine, sadece kendi potansiyeliyle yarışarak büyümesine, sahip olduklarını paylaşarak ışığını yaymasına destek olmak için kurulmuş, yenilikçi bir yaşam okuludur.

bottom of page