Epikür’e göre mutluluğun 3 temel kaynağı vardır:

  1. Dingin bir zihin

  2. Anlamı olan bir iş

  3. Arkadaşlar

Burada adı geçen “arkadaşlar”, tanış olmanın çok ötesinde ve derin bir anlam taşır.

Epikür’ün sözünü ettiği “arkadaşlar”; teslim olduğun (ya...

Yaşamın boyunca -şanslıysan- 3 aşamadan geçersin.
---

1. AŞAMA: UYUYANLAR
Uykuda doğarsın, uykuda büyürsün...

Gençken, UYURSUN.
İlk çimdiği, göğsüne takmayı hayal ettiğin o kurdeleden, karnendeki “hepsi pekiyi”den, yani “BAŞARI”dan yersin.
Ka...

Konfüçyüs der ki: “Sevmek zordur; nefret etmekse kolay. Tabiat bu temel kural üstünde çalışır. Kötü olan her şey kolaydır; iyi olan her şeyse zor.”
İnsanın yaşam kaslarını, karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı büyütür.
Güçlüklerden kaçma.

---

En güzel man...

Söylesene; en kötü ne geldi başına bugüne kadar?
Ne kadar yandı canın?
Neyini kaybettin, onsuz nefes alamayacağına inandığın?
Yaşam sana adil olmadı mı hiç?
Talih yüzüne gülmedi mi?
Elinden tutan yok muydu?..
Yüzünü güldüren?

İçin katran karası bir b...

Bazen bir yıldız parlayıverir gökyüzünde, sen umutsuzca karanlığa bakarken.
İşte öyle bir yıldız parlayıverdi Rio’da; Etenesh Diro.

İşler normalinde ilerlese, 3.000 metre engelli elemelerine katılamayacaktı.
Kader… Şans… Her neyse artık; elinden tutmu...

Davranışlarımızı belirleyen duygular çeşitli olsa da, olumlu duygularımızın kökünde “sevmek", olumsuzlarınsa “sevmemek" var. Var oluşumuz, temelde bu iki duygudan besleniyor. 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te “sevgi”; insanı bir şeye veya kimse...